سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسداله بختیار – کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان فارس
بهاءالدین نجفی – استاد دانشگاه شیراز
آهنگ کوثر – استاد پژوهش مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام فارس
سیدحمید حبیبیان – پژوهشگر مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام فارس

چکیده:

طرح پخش سیلاب گربایگان فسا، به وسعت ۱۳۶۵ هکتار، اثراتی مهمبر زندگی روستائیان داشته است. با استفاده از پرسشنامه های روستایی، اثرات اقتصادی – اجتماعی طرح مزبور مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش ابهای زیر زمینی، سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در منطقه افزایش یافتهو الگوی کشت از دیم به آبی تغییر کرده است. زندگی روستاییان که عمدتا از عشایر عرب می باشند، از یک دامداری سنتی به وضعیت کشاورزی – دامداری تغییر کرده و اشتغال افزایش یافته است. مهاجرت به جز تعدادی انگشت شمار مشاهده نشده است. سطح درامد افزایش یافته و زمین ارزش واقعی خود را به دست آورده است.