سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۹
نویسنده(ها):
مریم قنبرپور –

چکیده:
طراحی اقلیمی در سرزمین ما سابقه چندهزارساله دارد. در واقع با آغاز یکجا نشینی در ایران، توجه به اقلیم همواره اصلی مهم در طراحی و اجراء ساختمانها بوده است. بااستفاده روز افزون از تأسیسات مکانیکی، اهمیت اقلیم در معماری مورد کم توجهی قرار گرفت. با درنظر گرفتن اینکه اکثر منابع انرژی فسیلی موجود کره زمین رو به کاهش و در بعضی موارد رو به نابودی است، لذا با اتکاء به طبیعت و منابع انرژی های لایزال، می توان آینده ای روشنتر برای خود تجسم نمائیم. طراحی اقلیمی روشی است برای کاهش همه جانبه هزینه انرژی کی ساختمان، در تمام آب و هواها، اسختانهایی که بر طبق اصول طراحی اقلیمی ساخته شده اند، ضرورت گرمایش و سرمایش مکانیکی را به حداقل کاهش می دهند و عر عوض از انرژی موجود در اطراف ساختمان استفاده می کنند. لذا جهت نیل به این اهداف از آمار و اطلاعات ایستگاه هواشناسی فرودگاه همدان در یک دوره ی آماری ۲۰ ساله از جمله دما، رطوبت نسبی استفاده شده است. که در نهایت با مشخص شدن اقلیم شهر همدان، با استفاده از شاخص های دمای مؤثر ET، گیونی، ماهانی، اوانز، راحتی بافت به بررسی وضعیت اقلیمی در هر ماه از سال پرداخته شده است و در نهایت با توجه به این شاخص ها پیشنهاداتی در خصوص معماری همساز بااقلیم این شهر ارائه شده است. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده مشخص شد که استان همدان دارای خصوصیات اب و هوایی سرد و خشک است. بنابراین باید طراحی ساختمان با توجه به شرایط حرارتی هوای تابستان در این مناطق و رابطه ی آنها با منحنی های جدول زیست- اقلیمی ساختمانی با استفاده ازتهویه ی طبیعی یا انتخاب مصالح ساختمانی مناسب، امکان کنترل طبیعی هوای داخلی ساختمان را فراهم سازد. و نیز در فصول بحرانی ماههای سرد زمستان به دلیل سرمای شدید و رطوبت کم هوا باید ورود هوای خارج به داخل ساختمان را به حداقل میزان ممکن رساند.