سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر مجنون حسینی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رضا توکل افشاری – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکه کشاورزی دانشگاه تهران
سمیه احسانفر – گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

القا شرایط خشک ر محیط آزمایشگاه با بکراگیریم حلول پلی اتیلن گلیکول -۶۰۰۰ با غلظت های مختلف و فشار اسمزی صفر (آب مقطر خالص) ۴-، ۸- و ۱۲- بار اتمسفر بر مولفه های جوانه زنی بذر سه رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت.