مقاله اثرات ال- كارنيتين و آلفا- توكوفرول بر روي نقص دفع اسيد ناشي از انسداد حاد ميزناي در رت هاي بيهوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۶۷۹ تا ۶۸۶ منتشر شده است.
نام: اثرات ال- كارنيتين و آلفا- توكوفرول بر روي نقص دفع اسيد ناشي از انسداد حاد ميزناي در رت هاي بيهوش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسداد ميزناي
مقاله آلفا كوتوكوفرول
مقاله ال- كارنيتين
مقاله استرس اكسيداتيو
مقاله تعادل اسيد- باز
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي آشتياني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شيدموسوي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حسين خاني سامان
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: انسداد ميزناي سبب استرس اكسيداتيو، تضعيف متابوليسم انرژي و نقص دفع اسيد در كليه مي گردد. هدف اين مطالعه بررسي اثرات ال- كارنيتين به عنوان كوفاكتور تسهيل كننده اكسيداسيون اسيدهاي چرب و ميتوكندري و نيز زداينده راديكال هاي آزاد و همچنين آلفاتوكوفرول به عنوان قويترين آنتي اكسيدان بر روي اين اختلالات كليوي در ساعات اوليه بعد از رفع انسداد حاد يك طرفه ميزناي مي باشد.
روش بررسي: ميزناي چپ تحت بيهوشي در ۶۰ رت مسدود ال- كارتينين، آلفاتوكوفرول يا حامل شان (نرمال سالين و روغن زيتون) در چهار گروه مختلف به صورت داخل صفاقي (i.p) تزريق شد. هر رت مجددا بيهوشي و كانول گذاري گرديد و انسداد ميزناي دقيقا ۲۴ ساعت بعد از القاي انسداد يك طرفه ميزناي باز شد. طي يك دوره ۳۰ دقيقه كليرانس جمع آوري جداگانه ادرار از دو كليه صورت گرفت. نمونه هاي جمع آوري شده ادرار و خون شرياني به سنجشگرهاي خودكار داده شدند، و سطوح مالون دي آلدئيد MDA)، ATP و ADP در كليه ها اندازه گيري گرديدند. گروه هاي شاهد و كنترل نيز وجود داشتند n=8-10) در هر گروه)
يافته ها: در كليه پس انسدادي گروه هاي دريافت كننده حامل نسبت به كليه معادل در گروه شاهد، مقادير (p<0.001) MDA، (p<0.01) ADP، (p<0.001) pH ادراري و دفع مطلق (p<0.05) و نسبي بي كربنات (p<0.01) افزايش، ATP، ATP/ADP (هر دو (p<0.001 و (p<0.01) PCO2 ادراري كاهش نشان دادند.
آلفاتوكوفرول توانست سطح MDA را به حد طبيعي بازگرداند اما تاثيري بر مقادير تغيير يافته شاخص هاي متابوليسم انرژي و دفع اسيد- باز نداشت، در حالي كه ال- كارنيتين همه آنها به جز افت PCO2 ادراري را بهبود بخشيد.
نتيجه گيري: دفع بي كربنات افزايش يافته در كليه پس انسدادي به علت نقص ترشح اسيد در مجاري جمع كننده مي باشد و به متابوليسم انرژي تضعيف شده و استرس اكسيداتيو كليوي ناشي از انسداد ميزناي مرتبط نمي باشد.