مقاله اثرات انطباقي تروما: يك مرور مفهومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: اثرات انطباقي تروما: يك مرور مفهومي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تروما
مقاله تعالي پس ازتروما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغام حاجبي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شيوع حوادث ترومايي بسيار، اما پاسخ هاي آسيبي نسبتا نادرند. گرچه در طول تاريخ بشر، تعدادي از نويسندگان و فلاسفه اين ايده را كه در پس هر رنج كشيدن سودي نهفته است مطرح كرده اند. تغييرات مثبت پس از ترومايا تعالي پس از تروما(PTG) ، اخيرا مورد توجه تروما شناسان قرار گرفته است درعين حال برخي مشكلات، در تعريف دقيق از فرآيند حالتهاي ذهني تعالي پس از بهبودي مجدد، شبهاتي را در مورد ماهيت واقعي يا تصنعي اين پديده و ارزش انطباقي آن ايجاد كرده است. براي روشن شدن ابهامات در ماهيت PTG، در اين مقاله ابتدا سه رويكرد نظري عمده شامل مدل توصيفي – كنشي رويكرد فرا نظري فرد محور و رويكرد تكاملي- زيستي- رواني و اجتماعي و چندين مدل ديگر را مرور کرده سپس شبهات و انتقادات وارده بر جنبه هاي نظري و پژوهشي اثرات مثبت تروما ها را مورد بحث قرار داده ايم.