مقاله اثرات برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي بر تحولات برنامه ريزي و الگوهاي توسعه و عمران شهري در شوروي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثرات برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي بر تحولات برنامه ريزي و الگوهاي توسعه و عمران شهري در شوروي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي متمرکز٬ شهرهاي جديد٬ تحولات شهرسازي و مسکن
مقاله توسعه اجتماعي – اقتصادي
مقاله سوسياليسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي نژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور صابر
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري ايوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابداع و بکارگيري برنامه ريزي متمرکز در راستاي حل مسایل و مشکلات شهري و ايجاد تحولات در توسعه و عمران شهرها و در کل اقتصاد يک سرزمين در نظام جديد سوسياليستي در شوروي انجام پذيرفت که بر اساس کليت عمومي عوامل توليد و مداخله همه جانبه دولت استوار گرديده بود. اين تدارکات در قالب برنامه هاي توسعه به اجرا گذاشته شد که با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تجربه برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي به پايان عمر خود رسيد. در اين مقاله سعي شده است که به ابعاد مختلف تحولات شهري در شوروي از قبيل روند ايجاد و توسعه شهرهاي جديد، تحولات مسکن و توسعه اجتماعي – اقتصادي و کالبدي، مسایل ناحيه اي٬ ميکرورايون شهري و در کل سياست شهري در قالب برنامه ريزي متمرکز پرداخته شود و تجربيات يک نظام متمرکز سوسياليستي در تحولات شهرسازي شناخته شده و جنبه هاي مثبت آن مورد توجه برنامه ريزان قرار گيرد.
هدف اين مقاله بررسي روند تحولات شهرسازي و شهرنشيني و رشد اجتماعي – اقتصادي و توسعه شهري در قالب برنامه هاي سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي قبل از فروپاشي و رسيدن به يک شناخت علمي در زمينه برنامه ريزي در يک سرزمين وسيع و آگاهي از تجربيات آنهاست.