سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

فاطمه رمضان زاده – دانشیار زنان و نازایی – رئیس رکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
فاطمه السادات حسینی – کارشناس ارشد مامایی – مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر

چکیده:

زمین لرزه – سیل و طوفان از جمله بلایا و سوانح طبیعی (disasters) هستند که می توانند بارداری زنان را تحت تاثیر قرار دهند. مطالعات متعددی در زمینه اثرات بلایا روی نتیجه بارداری صورت گرفته است. شناخت فاکتورهای پیش گویی کننده نتیجه بارداری صورت گرفته است. شناخت فاکتورهای پیش گویی کننده نتیجه بارداری در زنانیکه در حین زمین لرزه باردار بوده اند یا بلافاصله بعد از آن باردار شده اند بسیار حائز اهمیت است.
مطالعات نشان می دهد که زنان بارداریکه در معرض زلزله شدید (ریشتر۷/۸) بوده اند در فرزندان متولد شده آنها، در سنین نوجوانی ریسک ابتلا به «اسکیزوفرنی و افسردگی تک قطبی» بیشتر از سایرین بوده است. در مطالعه ای دیگر در زمان باردار حین زلزله ، ارتباط مثبت معنی دار بین MPM و PTSD نشان داده شده است و نیز رابطه کم وزنی با صدمه شکمی مادر حین بارداری،فوت یا صدمه همسر و نامتعادل بودن شرایط زندگی بررسی شد که از بین اینها تنها عامل پیشگویی کننده معنی دار حادثه برای همسر، بوده است. در بارداری با GA کمتر، اثرات اسرتس زمین لرزه روی حاملگی شدید تر است. وقتی GA کمتر باشد با وقوع استرس، طول بارداری نیز کوتاهتر می شود.
۴۸ ساعت پس از وقوع زمین لرزه ، میزان وقوع زمین لرزه، میزان وقوع زایمان پره ترم ، بطور معنی دار (P<0.005) افزایش دارد. بدنبال زمین لرزه احتمال استرس جنینی در رحم نیز افازیش می یابد. در طول بلایا و یا جنگ و مبارزه،گرسنگی و سوءتغذیه شدید در زمان باردار سبب سوءتغذیه شدید نوزادی که تولد نوزادکم وزن (LBW) می گردد. بررسی اثر فاکتورهای محیطی و بلایای مصنوعی روی بهداشت باروری نشان داده آلاینده های شیمیای و فاکتورهای محیطی طبیعی، در کاهش کیفیت و کمیت اسپرم اثر می گذارند، همچنین صدمات محیطی سبب نازایی – تاخیر رشد داخل رحمی (IUGR) – سقط خودبخودی و عوارض متعدد زمان تولد می شود که در کشورهای پیشرفته عمدتا آلاینده های شیمیایی – اثرات رادیاسیون (اشعه) و استرس ها بعنوان تهدید کننده های اولیه محسوب می شوند. مواجهه زیاد Vit A و توکسینها در محیط ، سبب Malformation شده و کیفیت اسپرم ها را کاهش می دهند. در نهایت صدمات محیطی می توانند از طریق آسیبهای کروموزومی و تخریب سلولی – مرگ پره ناتال و تاخیر رشد و ناهنجاری جنینی و مرگ بعد از تولد و اختلالات یادگیری و زایمان زودرس بر بهداشت باروری لطمه واردکنند.