سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احد اصل هاشمی –
مهران دولتخواه –

چکیده:

افزایش تولید مواد شیمیایی و مصرف آن در فرآیندهای مختلف صنعتی از نشانه های جامعه صنعتی بشمار می رود.اثرات سوی ناشی از مواد زاید خطرناک بسیار متفاوت و متنوع می باشند. برخی از این اثرات، کوتاه مدت و شدید(مسمومیت های حاد توسط مواد شیمیایی خطرناک) هستند. دسته دیگر از اثرات بهداشتی، اثرات دراز مدت هستند که این عوارض در مدت زمان نسبتاً طولانی ظاهر می شوند که بیشتر به خصوصیات سمیت، تجمع پذیری زیستی، سرطانزایی، جهش زایی و تراتوژن و مواد شیمیایی مربوط می گردد. بر این اساس ترکیب شیمیایی یک مادهزاید به لحاظ ایجاد سمیت، سرطانزایی، ایجاد اثرات سوء بر جنین و نوزاد و همچنین پدید آوردن جهش و احتمالاً سایر تاثیرات سوء باید مورد شناسایی قرار گیرد. تجربیات سایر کشورها نشان می دهند که در این خصوص کودکان گروه سنی ۱۰-۱ سال (گروه بحرانی) بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. اما مطالعات و تجربیات نشان می دهند به موازات شناختن اثرات سوی مخرب ناشی از مواد خطرناک استراتژی هایی در جهت کنترل صحیح آنها در نظر گرفته شده است. که در اصل مقاله فهرست چند مواد شیمیایی خطرناک(ارسنیک، آزبست،باریم، بریلیم، کادمیم،کرم، نیکل،سرب،جیوه، سلنیم،نقره ، تری هالومتان ها ،تتراکلروکربن،هگزاکلرو کربن، هپتا کلرو هپتا کلرا پوکسید و………) که اغلب در مناطق دفع و دفن مواد زاید خطرناک وجود دارند و در بسیاری از موارد مشکلاتی بهداشتی و زیست محیطی را نیز بوجود می آورند اشاره گردیده است.