سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت اله سقاوی – معاونت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان
سیامک عباس پور – معاونت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد نصر اصفهانی – معاونت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

از سال ۸۲ با افزایش سطح و تعداد شبکه های آبیاری دردست بهره برداری سازمان آب وبرق خوزستان بمنظور ایجاد ظرفیت سازی مهندسین مشاور دربخش بهره برداری شبکه های آبیاری اقدام به تهیه طرحی با عنوان استفاده از خدمات مهندسین مشاور در بخش نگهداری وتعمیرات شبکه ها نمود . این طرح با هدف کاهش خدمات نظارتی کارفرما ، ضمانت اجرائی شرح خدمات تعمیر ات ونگهداری ، نیاز به مطالعه توسعه، بازسازی و نوسازی شبکه ها یی که عمرزیادی از بهره برداری آنها گذشته است ، منطبق نمودن مدیریت بهره برداری با سیاستها واهداف کلان دولت واستفاده از روشهای نوین بهره برداری آغاز گردید .دراین طرح از شش شرکت مهندسین مشاور استفاده گ ردید. دراین مقاله ما برآن هستیم با ارائه گزارشی از عملکرد مهندسین مشاور طی سالهای ۸۲ و ۸۳ دراین بخش اثرات بکارگیری آنها را با عنایت به پارامترهای کمی در ۹ محور اساسی بیان نماییم . همچنین در پایان مدلی تحت عنوان ارزیابی این شرکتها بمنظور کنترل و اصلاح عملکرد اینشرکتها ارائه شده است.