سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمود میرزمانی – PhD
محمدرضا محمدی – MD

چکیده:

در تحقیقاتمتعدد بیمارن روانی مورد توجه و بررسی قرار گرفته اند ولی کمتر پژوهشها اثرات روانی ناشی از بیماریهای روانی بر روی همسر و دیگر اعضاء خانواده ار مورد بررسی قرار داده اند. ولی بهرحال تحقیقات مختلفی حاکی از اثرات زیانبار روانی بیماریهای روانی بر روی خانوادهبخصوص همسر و مادران است. بعد از جنگهای مختلف دردنیا تحقیقاتی بر رویبازماندگان و جانبازان انجام شده است که این تحقیقات نوعا بر روی اثرات مختلف جسمی و روانی جنگ بر روی جانبازان بوده است. حال انکه نباید اثرات روانی ناشی از بیماریهای جانبازان (بخصوص بیماریهای روانی) را بر روی خانواده ها نادیده گرفت. دراین مقاله ضمن بررسی اثرات روانی بیماریهای روانی درخانواده موضوع در بین خانواده جانبازان موردتوجه قرارخواهد گرفت.