مقاله اثرات تابش پرتو گاما بر رشد، مقدار پروتئين، قدرت زيست و آسيبهاي DNA در سلولهاي كالوس گياه سيب‌زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: اثرات تابش پرتو گاما بر رشد، مقدار پروتئين، قدرت زيست و آسيبهاي DNA در سلولهاي كالوس گياه سيب‌زميني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتو گاما
مقاله پروتئين كل
مقاله سيب‌زميني
مقاله كالوس
مقاله ارزيابي كامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي بهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرتوهاي يونيزه‌کننده مانند پرتو گاما داراي اثرات مختلفي بر روي سلولهاي گياهي مي‌باشد. در اين مطالعه اثرات تابش پرتو گاما با شدت ۶۰ و ۸۰ گري بر روي سلولهاي كالوس گياه سيب‌زميني (Solanum tuberosum L.) رقم وايت دزيره بررسي گرديد. پس از تابش قدرت زيست(viability)  سلولها به ‌وسيله رنگ‌آميزي با فلورسين دي استات تعيين گرديد و همه سلولهاي تابش‌ديده با ۶۰ و ۸۰ گري زنده بودند. وزن تر و خشك كالوسهاي تابش‌ ديده و تابش‌ نديده اندازه گرفته شد. در كالوسهاي تابش ديده وزن تر و خشك نسبت به كالوسهاي تابش‌ نديده افزايش يافت. در حالي كه پروتئين كل كالوسهاي تابش‌ ديده نسبت به كالوسهاي تابش ‌نديده كاهش داشت. آسيبهاي DNA كه توسط دزهاي ۶۰ و ۸۰ گري پرتو گاما ايجاد گرديده بود به وسيله ارزيابي كامت (comet assay) تعيين گرديد. نتايج حاصل از ارزيابي كامت دلالت بر اين داشت كه پرتوهاي گاما با شدتهاي ۶۰ و ۸۰ گري مي‌توانند در DNA سلولهاي كالوس سيب‌زميني شكستهاي تك رشته‌اي و دو رشته‌اي القا کنند.