مقاله اثرات تجربه کاري بر ارزشهاي حرفه اي در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: اثرات تجربه کاري بر ارزشهاي حرفه اي در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشهاي حرفه اي
مقاله تجربه كاري
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلخموش محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بـر پايه روي آورد ساختاري مبتني بر تحليل سطح ارزشهـاي حرفه اي (اليزور، ۱۹۸۴)، اين پژوهش رابطه بين ارزشهاي حرفه اي و کار در حين تحصيـل دانشگـاهي را بررسي کرد. نمونه اي به حجم ۴۰۰ داتشجو (۲۰۰ زن، ۲۰۰ مرد، ۲۰۰ شاغل و ۲۰۰ غيرشاغل) از دانشکده مديريت و حسابداري دانشگـاه آزاد اسلامي انتخاب شدند و به پرسشنامه ارزشهاي حرفه اي (اليزور و ديگران، ۱۹۹۱) پاسخ دادند. نتايج تحليل واريانس چند متغيري نشـان دادند که سطوح ارزشهاي حرفه اي در بين دانشجويان شاغل و غير شاغل معنادار نبودند. زنان در سطوح ارزشهاي عاطفي (F=6.45، P<0.011) و ابزاري (F=17.09، P<0.001) و امکانات (F=11.54، P<0.001) نمره بالاتري نسبت به مردان به دست آوردند. اثر تعاملي شغل و جنس نيز در هيچ سطحي معنادار نبود.