سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیه بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین شریعتمداری – دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود کلباسی – استاد رشته خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کمبود آهن در خاکهای آهکی یکی از مشکلات رایج تغذیه گیاه می باشد به دلیل نقش آهن در ساخت کلروفیل، کمبود یا غیر فعال شدن آن در گیاه سبب بروز کلروز می گردد . گزارشات متعددی نشان داده است که کاربرد سرباره و لجن کنورتور سبب رفع کلروز و افزایش عملکرد گیاهان زراعی می گردد یکی از راههای درمان کلروز آهن استفاده از ضایعات معادن و محصولات جنبی صنایع می باشد . از جمله این ترکیبات می توان سرباره و لجنکنورتور ذوب آهن را نام برد . لجن کنورتور ترکیبی است، حاوی ۶۴ درصد وزنی اکسیدهای آهن و سرباره نیز حاوی ۱۷ درصد وزنی اکسیدهای آهن می باشد . علی رغم مشاهده اثرات مثبت کاربرد این مواد روی درمان کلروز و افزایش عملکرد گیاهان، پایداری این تأثیر پس از کاربرد مواد و همچنین تأثیر افزایش این مواد در سالهای متوالی بر روی گیاه مطالعه نشده است، لذا در این تحقیق اثرات تجمعی و باقیمانده این ۲ ترکیب بر روی گیاه سورگرم مورد بررسی قرار گرفت