سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا شادبختی – پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت
عبدالرسول حیدریان – پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در ایفای نقش حفاظت کنندگی رنگهای صنعتی که تحت عنوان سیستم های پوششی مطرح می شوند عوامل متعددی موثر می باشند که از بین آنها انتخاب نوع سیستم حائز اهمیت بیشتری است . عدم آگاهی به شرایط دقیق محیط مورد استفاده و بعبارتی عدم شناخت عوامل خورنده، موجب انتخاب نابجای سیستم پوششی گردیده و در نهایت باعث تخریب و یا کاهش عمر مفید آنها خواهد شد .
در این بررسی سیاهشدن بخشی از پوشش سطوح خارجی مخازن فرآورده های نفتی در یکی از پالایشگاه ها که مشرف به منطقه بادخیز و حوضچه های تبخیر سیستم تصفیه پساب بوده اند مورد توجه قرار گرفته است . تحقیقات بعمل آمده در این رابطه نشان می دهد که مجموع شرایط ایجاد شده امکان رشد مناسب را برای یک گونه قارچ بر روی پوشش مخازن فراهم آورده است . قارچ ها به احتمال از طریق متابولیت یا آنزیم ترشحی موفق به شکستن باندهای آلی پوشش شده و باعث تخریب آن می شوند . مجموع ضایعات ایجاد شده بر روی پوشش سطوح خارجی این مخازن نشانگر نادیده گرفتن موقعیت حوضچه های سیستم تصفیه پساب در کنار آنها و به عبارتی دلیل انتخاب سیستم پوششی نامناسب بوده که در این مقاله مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت