سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیامک باقری – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، بخش اکولوژی ، ص ۶۶
جلیل سبک آرا –
یعقوبلعی زحمتکش –

چکیده:

Mnemiopsis یکی از گونه های ژله ای است و متعلق به شاخه Ctenophore راسته Lobata می باشد. این آبزی دریایی، شناگری آزاد با بدن ژله ای شفاف و بدنی شبیه به گردو دارد. Mnemiopsis leidyiاز طریق آب توازن کشتی از دریای سیاه به دریای خزر در اواخردهه ۱۹۹۰ انتقال یافت . نمونه برداری از Mnemiopsis leidyi ، زئوپلانکتون زانها ومکانهای متفاوت در خط مطالعاتی بندر انزلی (استان گیلان)، خزر آباد (استان مازندران) در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰ و۵۰ متر، از پائیز ۱۳۸۲ تا زمستان ۱۳۸۳ انجام گردید.
رده Copepoda زئوپلانکتون غالب در کل مناطق حوضه جنوبی دریای خزر بود، از این رده سه راسته ، Calanoida , Cyclopoida , Harpacticoida شناسائی شد حداکثر فراوان زئوپلانکتون بامیزان میانگین ۹۱۶۶ عدد در متر مکعب در فصل تابستانبود. در خزر آباد حداکثر فراوانی زئوپلانکتون در فصل بهار با میزان میانگین ۱۶۱۶۱ عدد در متر مکعب مشاهده شد در حالیکه در تابستان جمعیت زئوپلانکتونی به نصف (۸۴۶۸ عدد در متر مکعب) کاهش یافت. بطور کلی بررسی محتوی معده Mnemiopsis در اعماق و مناطق مختلف نشان داد، بیشترینفراوانی غذایی را زئوپلانکتونهای Acartia از راسته کوپهپودا، تخ کوپه، لارو دوکفه ای Lamllibranch از رده Bivalvia ، نوزاد بالانوس از راسته Cirripedia و Tintinnopsis از رده مژکداران (Infusoria) داشت. بررسی حاضر نشان داد، تنوع و جمعیت زئوپلانکتون در سالهای بعد از تهاجم شانه دار بشدت کاهش داشته است. کاهش شدید زئوپلانکتون اثرات شدیدی رابر روی ذخایر ماهیان پلانکتونخوار دریای خزر بخصوص کیلکا ماهیان گذارد.