سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید رضایی – پژوهشگاه نیرو
محمدرضا شریعتی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی طالبی – توزیع برق هرمزگان ایران
فرشید دانشور – توزیع برق هرمزگان ایران

چکیده:

نشست آلودگی بر روی ایزولاسیون خطوط وشبکه های انتقال و توزیع در مناطق ساحلی جنوب کشـور ـ خلیج فارس و دریای عمــان ـ عامل اصلـی وقوع خطاهای عایقی و ایجاد خاموشی های ناخواسته محسوب می گـردد . شدت و نوع آلودگــی دریایـی ـ بیابانی درکنارشرایط حاد محیطی منطقه به لحاظ دوره بارش، ترکیبـات دما ـ رطوبت و بادهـای دریایـی و دفعات مکرر وقوع پدیده شبنم منجر به حل شوندگی لایه آلوده بر روی مقره گردیده، با ایجاد یک مسیر الکترولیت، سبب عبور جریان نشتی و نهایتاً وقوع تخلیه سطحی می گردد . با تعیین حداکثر میزان آلودگی محیط بر روی ایزولاسیون در ایستگاه های ۲۰ گانه برداشت آلودگی که در مناطق مختلف تحت پوشش شرکت برق منطقه ای وتوزیع هرمزگان نصب گردیدند و بررسی نتایج حاصله از تطبیق آن با شرایط محیطی منطقه و تغییرات پارامترهای مهم محیطی شامل دوره بارش، حداکثر دما، پارامترهای مختلف رطوبت نسبی، تعداد روزهای وقوع طوفان گرد و خاک، تعداد روزهای غبارآلود، فشار بخار اشباع و باد غالب منطقه ( جهت، شدت و دوره زمانی وزش ) مشخص می گردد که روند میزان نشست آلودگی روی ایزولاسیون، روندی مشابه با تغییرات پارامترهای مختلف محیطی را دنبال می کند که با استفاده از تحلیل های آماری و شبکه های عصبی می توان با تقریب مناسبی آن را شبیه سازی نمود . بررسی سوابق بهره برداری و تحلیل آمارهای خطا در شبکه های انتقال و توزیع منطقه نیز صحت یافته های فوق را تأیید می نماید . در این مقاله در ارتباط با موارد فوق الذکربحث و بررسی انجام پذیرفته است .