سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیامک نجاریان – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف
هانیه نیرومند اسکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک

چکیده:

انتقال پریستالتیکی سال قانون توانی با لزجت متفاوت لایه های محیطی و مرکزی بررسی شده است. این تحلیل در محدوده اعداد رینولدز پایین، با تقریب طول موج بلند انجام شده است. تغییرات شکل فصل مشترک سیال محیطی و مرکزی با دامنه موج، لزجت لایه محیطی، شار متوسط زمانی، افزایش فشار و بازده پمپ کردن نشان داده شده است. مشاهده گردید که با حرکت سینوسی دیواره، همواره افزایش فشار در شار متوسط زمانی صفر مقدار مثبتی است و با زیاد شدن شار کاهش می یابد. همچنین با کاهش شاخص رفتار n از یک، نیاز به لایه لزج تری برای انتقال سیال داریم. چون انتقال پریستالتیکی از نیروهای لزج کمک می گیرد، این رفتار معقول به نظر می رسد، افزایش فشار در یک طول موج با کاهش شاخص رفتار سیال n از یک کاهش می یابد.