سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم منتظری – دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
هدایت فهمی – دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا

چکیده:

تغییر اقلیم یک پدیده پیچیده اتمسفری – اقیانوسی در مقیاس جهانی و درا زمدت است. این پدیده متاثر از عواملی چون فعالیتهای خورشیدی،آتشفشانها، اتمسفر ، اقیانوسها و درصد گازهای گلخانه ای در اتمسفر می باشد که دارای اثرات متقابل می باشند. این تغییرات منجر به دگرگونی در وضع آب و هوا، تغییر توزیع مکانی و زمانی بارش و نوع آن (جامد یا مایع)، جریانات سطحی، تبخیر، تغذیه سفره آبهای زیر زمینی و کیفیت آب شده و بطور کلی روند جدیدی را در اقلیم جهانی موجب می شود.
بررسیآمار و اطلاعات مو جود با استفاده از نرم افزار Magicc انجام پذیرفت و نتایج حاصل از آن در سناریوهای مختلف در افق زمانی ۲۱۰۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تغییرات بارش و دما با استفاده از برنامه کامپیوتری RAM (مدل برآورد رواناب) به رواناب سطحی تبدیلگردید. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف تغییر اقلیم نشان میدهد که با بالا رفتن دما، تبخیر در اکثر حوضه های رودخانه ای در تمام سال افزایش می یابد. افزایش دما در حدود تقریبا ۲ تا ۶ درجه سانتیگراد موجب ۶ تا ۱۲ درصد افزایش در تبخیر سی حوضه و بارش ۷۱- ۷۸ درصد تغییر دارد. کاهش رواناب سالانه از ۸۸- تا ۵۰+ درصد تغییرات نشان می دهد.