مقاله اثرات تمرين هوازي بر برخي شاخص هاي التهابي بيماران آرتريت روماتوئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: اثرات تمرين هوازي بر برخي شاخص هاي التهابي بيماران آرتريت روماتوئيد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتريت روماتوئيد
مقاله بيماري هاي قلبي-عروقي
مقاله تمرين هوازي
مقاله التهاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعظميان جزي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ثالثي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري شاپورآبادي ياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ابتلا به بيماري آرتريت روماتوئيد (Rheumatoid arthritis, RA) در هر سني ممکن و شيوع آن در زنان بيش از مردان است. شيوع بيماري هاي قلبي-عروقي و مرگ و مير ناشي از آن در بيماران RA در مقايسه با افراد غير مبتلا، به دليل کم تحرکي قابل توجه آن ها بيش تر است. اثرات تمرين هاي هوازي بر بيماران RA به روشني معلوم نشده است. به همين دليل، هدف اين مطالعه بررسي اثرات ۸ هفته تمرين هوازي بر بيماران مبتلا به RA بود.
مواد و روش ها: ۲۳ نفر از زنان مبتلا به RA (ميانگين سن ۷٫۷۳±۵۱٫۹۶ سال و وزن ۱۰±۷۲٫۳۷ کيلوگرم) که بيش از ۳ سال از محرز شدن بيماري آن ها مي گذشت و هيچ نشانگاني از ابتلا به بيماري هاي شناخته شده قلبي-عروقي در آن ها وجود نداشت، به طور داوطلبانه، در اين مطالعه شرکت کردند. آن ها به صورت هدفمند به دو گروه شاهد (۱۲ نفر) و مورد (۱۱ نفر) تقسيم شدند. گروه مورد، توانايي انجام تمرين هوازي رکاب زني بر روي دوچرخه ثابت را داشت (۸ هفته ۳ جلسه اي). آزمودني هاي انتخاب شده داروهاي يکساني مصرف مي کردند. نمونه خون آزمودني ها در دو مرحله پيش از شروع ۸ هفته تمرين هوازي و پس از آن گرفته شد. مقدار سرمي پروتئين واکنشگر C-(C-reactive protein, CRP) ، فيبرينوژن و فاکتور روماتوئيد (Rheumatoid factor, RF) با روش هاي استاندارد اندازه گيري شد.
يافته ها: ۸ هفته تمرين هوازي به طور معناداريCRP ، شاخص توده بدني و فيبرينوژن را در گروه مورد ولي نه گروه کنترل نسبت به قبل از تمرين کاهش داد (P£۰٫۰۰۱)، اما تغييرات RF معنادار نبود (P=0.488). تفاوت هاي بين گروه مورد و شاهد در هيچ متغيري معنادار نبود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين تحقيق مي توان گفت که تمرين هوازي ممکن است التهاب را کاهش داده و در نتيجه در پيش گيري از وقوع بيماري هاي قلبي-عروقي در بيماران RA نقش مهمي داشته باشد. بنابراين، استفاده از آن به عنوان يک روش مفيد جهت کاهش دوز داروهاي آنتي التهابي توصيه مي شود.