سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشید اکرم قادری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سر الله گالشی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سلیم فرزانه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالصالح کرنژادی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این تحقیق عسک العمل نه رقم شبدر زیر زمینی به تنش خشکی با استفاده از محلول پلی اتیلن گلیکول ۸۰۰۰ در طول مراحل جوانه زنی و رشد گیاهچه در سطوح خشکی صفر، ۲-، ۴-، ۶-، ۸- بار در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد مورد مطالعه قرار گرفت.