سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود رفیعی – مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان
حبیب الله نادیان – مجتمع عالی کشاورزی رامین اهواز
قربان نورمحمدی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مهدی کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

عملکرد دانه در گیاه ذرت که متاثر از سایر صفات زراعی می باشد شیدا تحت تاثیرع وامل محیطی قرار میگ یرد. تنش خشکی و عناصر غذایی از مهمترین این عوامل می باشند.