سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود رفیعی – مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان
مهدی کریمی – دانشگاه صنعتی اصفهان
قربان نورمحمدی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
حبیب الله نادیان – مجتمع عالی کشاورزی رامین

چکیده:

سطح برگ و توزیع آن در سایه اندازه گیاه ذرت تعیین کننده نفوذ نور برای فتوسنتز می باشند که تحت تاثیر میزان رطوبت و عناصر غذایی موجود در خاک قرار می گیرند