سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر مسعود سینکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هران
حسین حیدری شریف آباد – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
قربان نورمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
احمد ترک نژاد – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

تنش شوری یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد گیاهان زراعی می باشد عوارض این تنش در شرایط طبیعی ممکن اس به صورت ضعیف میلایم یا حاد باشد گیاهان در این شرایط با تولید متابولیت های خاص شامل اسید های آمینه کربوهیدرات های محلول و تغییر در غلظت رنگیزه ها می توانند تا حدودی اثرات تنش را خنثی و به رشد خود ادامه دهند.