مقاله اثرات تنش هاي شوري و خشکي بر خصوصيات جوانه زني بذر ماريتيغال (Silybum marianum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۱۲ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: اثرات تنش هاي شوري و خشکي بر خصوصيات جوانه زني بذر ماريتيغال (Silybum marianum)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي اتيلن گلايکول
مقاله تنش خشکي
مقاله کلريد سديم
مقاله ماريتيغال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني بيوكي رستم
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني مقدم پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آستارايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي واکنش جوانه زني بذر و رشد اوليه گياه دارويي ماريتيغال  (Silybum  marianum) در شرايط تنش هاي شوري و خشکي، دو آزمايش جداگانه به صورت طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار انجام شد. در آزمايش نخست، تاثير سطوح پتانسيل خشکي (۰، ۱-، ۲-، ۳-، ۴-، ۵-، ۶-، ۷-، ۱۰-، ۱۵- و ۲۰- بار) ناشي از پلي اتيلن گلايکول ۶۰۰۰ (PEG 6000) و در آزمايش دوم تاثير سطوح پتانسيل شوري (۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ ميلي مولار) ناشي از نمک طعام (NaCl) بر جوانه زني و رشد اوليه گياهچه هاي ماريتيغال مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که اثر سطوح تنش شوري و خشکي بر سرعت و درصد جوانه زني بذر معني دار بود. علاوه بر اين، بذور گياه ماريتيغال قادر بودند تا ۳۰۰ ميلي مولار پتانسيل شوري و ۲۰- بار پتانسيل خشکي جوانه بزنند. تاثير سطوح مختلف پتانسيل خشکي بر طول ريشه چه و ساقه چه و وزن خشک آن ها معني دار بود، به طوري که با افزايش تنش هاي شوري و خشکي، طول و وزن خشک ريشه چه و ساقه چه کاهش پيدا کرد. با افزايش شدت تنش خشکي درصد کاهش طول ساقه چه، نسبت به ريشه چه بيشتر بود و به نظر مي رسد طول ساقه چه به تغيير پتانسيل خشکي حساسيت بالايي دارد. همچنين وزن خشک ساقه چه در مقايسه با شاهد در  3- بار پتانسيل خشکي ۵۰ درصد کاهش نشان داد. بررسي پاسخ اين گياه به سطوح خشکي و شوري در مرحله جوانه زني، کشاوزران را در استقرار و توليد مطلوب آن ياري خواهد کرد.