سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا حاج ملک – دانشجو کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در مقاله حاضر اثرات شهرسازی بر منابع آب در دشت کرمان شامل اثر بر تراز آب زیر زمینی، رواناب سطحی، تبخیر از سفره بررسی شده است . نتایج این بررسی نشان میدهد که برداشت بیش از اندازه از سفره آب زیرزمینی دشت کرمان، منجر به حدود ۱۹/ ۹۲ متر افت سطح آب در یک بازه زمانی ۲۰ ساله شده است، از طرفی حجم فاضلاب شهری وارد شده به سفره آب، در محدوده شهر کرمان در سال آبی ۱۳۸۴-۱۳۸۳ حدود ۷/۳۷۷ میلیون متر مکعب میباشد که برابر با ۸۵ درصد از آب مصرفی در شهر و ۱۵ درصد از تغذیه سفره بوسیله نزولات جوی می باشد . نفوذ فاضلاب شهری منجر به بالا آمدن تراز آب زیرزمینی به مقدار متوسط ۴/۳۳ متر در طی ۲۰ سال در مرکز شهر شده که میتواند منجر به کاهش مقاومت زمین، افزایش خورندگی خاک گردد . همچنین شهر سازی منجر به کاهش متوسط ضریب نفوذ آبخوان دشت کرمان از ۸/۳۰ در سال ۱۳۴۶ به ۰/۰۸ در سال ۱۳۸۱ شده است.