سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا حاج ملک – دانشجو کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در مقاله حاضر اثرات شهرسازی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر کرمان بررسی شده است . برای این منظور مقادیر کاتیون ها و آنیون ای اصلی در چاه های واقع در زیر شهر با نمونه های اخذ شذه در خارج از شهر(در دشت کرمان) با هم مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که رشد جمعیت و توسعه شهر کرمان، منجر به افزایشغلظت نیترات(حدود ۲/۴۲برابر)، کلر(حدود۱/۸۹ برابر)، سولفات (۱/۰۴ برابر) و منیزیم(حدود۱/۳۳ برابر) در یک بازه زمانی ۱۰ ساله شده است. از طرفی غلظت سدیم حدود ۰/۸۲ و کلسیم تقریبا ۰/۳۷ برابر در مدت مشابه کاهش یافته است. این تغییرات منجر به کاهش اندک PH و افزایش EC از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در محدوده شهر کرمان شده است.