سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیف الدین جوادیان –

چکیده:

ارزیابی اثرات توسعه بر روی محیط زیست در سالهای اخیر مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفته بطوریکه در اصل پنجاهم قانون اساسی تاکید صریح به این امر شده است. شهرستان اراک که یکی از قطب های صنعتی کشور ما محسوب می گردد در سالهای اخیر توسعه فراوانی پیدا کرده این امر به دلیل احداث کارخانجاتی مانند ماشین سازی اراک، آلومنیوم سازی و … می باشد به همین دلیل جهت ارزیابی اثرات توسعه بر روی هر اقدام به مطالعاتی در سال ۱۳۷۴ گردید. جهت این بررسی ۱۰ ایستگاه انتخاب گردید سپس با استفاده از دستگاه HI-701 و دستگاه ۸ کاناله با استفاده از روشهای استاندارد اقدام به تهیه نمونه"آزمایش ذرات" So2 و CO گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از نظر ذرات آلومرول کننده ایستگاه آلومرول بالاترین میزان آلودگی پارک آزادی و ایستگاه هپکو و خیابان ابوذر کمترین مقدار آلودگی بوده اند.از نظر میزان CO ایستگاه آل احمد بالاترین میزان آلودگی را دارا بود در حالیکه در ایستگاههای خیابان ابوذر، هپکو و آلومرول کمترین میزان آلودگی SO2 مشاهده شد.