سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید پورجعفری – استادیار بخش ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د

چکیده:

ژنوتوکسیکولوژی یا توکسیکوژنتیک بطور کلی مطالعه اثرات سوء و یا مفید ژنتیکی عوامل محیطی بخصوص مواد شیمیایی است. بررسی مواد موجود در رژیم های غذایی از نظر اثرات ژنتیکی آنها مبحث نسبتا جدیدی در علم جوان توکسیکوژنتیک است. این مقاله سعی نموده است مرور کوتاهی بر آخرین اطلاعات در زمینه اثرات توکسیسکوژنتیکی رژیم های غذایی بعمل آورد. به عبارت دیگر مقاله حاضر مرور کوتاهی دارد بر اثرات جهش زایی و نیز کار سینوژنیک برخی از مواد تشکیل دهنده رژیم های غذایی، و همچنین از بررسی های جدید در مورد آنتی توکسیک موجود در برخی رژیم های غذایی نیز صحبت به میان خواهد آورد. ابتدا مواد ژنوتوکسیک و آنتی توکسیک موجود در برخی رژیم های غذایی نیز صحبت به میان خواهد آورد. ابتدا مواد ژنوتوکسیک و آنتی توکسیک به بطور طبیعی در غذاها وجود دارند مورد بحث قرار گرفته اند. مثلا در این قسمت صحبت از موادی در غذاهای گیاهی می شود که در اصل بر علیه حشرات و سایر آفات نباتی در گیاه تشکیل شده اند. قسمت دوم مقاله در مورد مواد ژنوتوکسیکی که در غذاهای آماده شده وجود دارند گفتگو می نماید. به عبارت دیگر اثرات سوء ژنتیکی موادی مورد بحث قرار می گیرد که در مواد اولیه غذایی وجود نداشته بلکه هنگام آماده سازی غذا در آنه بوجود می آیند. در پایان ارتباط نتایج اینگونه اثرات، با ایجاد تومورهای بدخیم بیان شده است. همچنین چگونگی انتقال تغییرات ژنتیکی ناشی از مواد غذایی به نسل های بعد مورد گفتگو قرار گرفته است.