مقاله اثرات تيمار اسيد سولفوريك و آب گرم بر شاخص هاي جوانه زني بذور تمر هندي و آكاسيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: اثرات تيمار اسيد سولفوريك و آب گرم بر شاخص هاي جوانه زني بذور تمر هندي و آكاسيا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمر هندي
مقاله آکاسيا
مقاله خراش دهي
مقاله اسيد سولفوريک
مقاله آب جوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معلمي نوراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمرهندي و آكاسيا از جمله درختان زينتي به شمار مي آيند كه به دليل زيبايي در شكل، سايه دهي خوب و مقاومت بالا به گرما در فضاي سبز مناطق گرم و خشك جايگاه مناسبي را پيدا كرده است. تمرهندي و آكاسيا از طريق بذر قادر به تكثير مي باشند ولي به دليل وجود پوسته سخت بذر، جوانه زني بذر و سبز شدن آنها به راحتي امكان پذير نمي باشد. بر اين اساس پژوهشي به منظور بررسي اثر تيمارهاي مختلف خراش دهي بر شاخص هاي جوانه زني بذور تمر هندي و آكاسيا بطور جداگانه و در قالب طرح كاملا تصادفي در سه تكرار انجام پذيرفت. نتايج نشان داد كه بذور تمر هندي تيمار شده با اسيد سولفوريك ۹۸% به مدت ۳۰ دقيقه بالاترين درصد جوانه زني و بيشترين سرعت جوانه زني و طول ريشه چه و ساقه چه را دارد. نتايج آزمايش آكاسيا نيز نشان داد كه تيمار آب جوش ۹۰ oC نسبت به تيمار اسيد سولفوريك ۹۸% موجب شكست خواب بذر مي شود بطوريكه تيمار آب جوش ۹۰ oC به مدت ۵ ثانيه به عنوان بهترين تيمار از نظر درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه توصيه مي شود در حاليكه بذور تيمار شده با اسيد سولفوريك غليظ (۹۸%) از درصد جوانه زني پاييني برخوردار است.