سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران رشیدی – مشانیر
فرزان رشیدی – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

انرژی مورد نیاز لامپهای کم مصرف، تقریبا ۲۰ تا ۲۵ درصد انرژی مصرفی لامپهای رشته ای معمولی است ولی شار نوری خروجی آنها با هم برابر می باشد. بطور مثال شار نوری یک لامپ رشته ای ۱۰۰ وات معمولی است. بنابراین لامپهای کم مصرف با صرفانرژی کمتر، می توانند نوری معادل لامپهای رشته ای معمولی تولید کنند، و چون طول عمر این لامپها در مقایسه با لامپهای رشته ای معمولی زیادتر است، استفاده از آنها بطور چشمگیری افزایش یافته، بطوریکه اغلب، از آنها به عنوان جایگزین لامپهای رشته ای معمولی استفاده می شود. با این حال لامپهای کم مصرف دارای معایبی هم هستند که می تواند استفاده از آنها را محدود کند. از جمله اینکه: ۱- این لامپها، هارمونیک زا هستند.۲- راندمان آنها به مدت زمان گرم شدن لامپ، دمای محیط و موقعیت قرار گرفتن لامپ بستگی دارد.۳- مقدار انرژی را که می توان بواسطه استفاده از آنها صرفه جویی نمود اغلب کمتر از حد انتظار است. ۴- قیمت این لامپها در مقایسه با لامپهای رشته ای معمولی بسیار زیاد است.بنابراین قبل از ترویج و توسعه لامپهای کم مصرف باید اثرات سوء این لامپها را بررسی نمود. بدینن منظور در این مقاله تاثیر لامپهای کم مصرف بر اعوجاج ولتاژ، تاثیر اعوجاج ولتاژ بر عملکرد لامپهای کم مصرف، هارمونیک ناشی از لامپهای کم مصرف و اثرات آن بر شبکه های توزیع و همچنین تحلیل اقتصادی استفاده از لامهای کم مصرف به همراه دیگر اثرات جانبی این لامپها بررسی می گردد.