مقاله اثرات جايگزين شير و جيره هاي آغازين مختلف بر رشد، مصرف خوراك و توسعه شكمبه بره هاي شيرخوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: اثرات جايگزين شير و جيره هاي آغازين مختلف بر رشد، مصرف خوراك و توسعه شكمبه بره هاي شيرخوار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جايگزين شير
مقاله جيره آغازين
مقاله توسعه شکمبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره باش آشورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: قورچي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: حسني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: تربتي نژاد نورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري هرمز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي امکان پرورش بره هاي شيرخوار با جايگزين شير تجارتي و اثرات تغذيه جيره هاي آغازين با نسبت هاي مختلف کنسانتره بر عملکرد رشد، مصرف خوراک و توسعه شکمبه انجام شد. تعداد ۳۰ راس بره نر به سن ۱±۳ روزه نژاد دالاق از مادران جدا و در ۶ گروه ۵ راسي با ۶ تيمار آزمايشي تا سن ۹۰ روزگي تغذيه شدند. روش آماري مورد استفاده فاكتوريل ۳×۲ در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي، عامل اول اثر نوع شير (شير مادر و جايگزين شير) و عامل دوم اثر جيره هاي آغازين (۱۰۰:۱ درصد کنسانتره، ۲: داراي ۶۷ درصد کنسانتره + ۳۳ درصد يونجه خشك، ۳: داراي ۳۳ درصد کنسانتره + ۶۷ درصد يونجه خشك) بود. در پايان آزمايش ۳ راس بره از هر تيمار ذبح شده، صفات مربوط به توسعه دستگاه گوارش اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که ميانگين افزايش وزن روزانه، ماده خشک مصرفي، ضريب تبديل غذايي، نسبت وزن شكمبه به وزن معده خالي و ضخامت ديواره شکمبه در بره هاي تغذيه شده با شير جايگزين و شير ميش تفاوت آماري نداشتند، ولي ارتفاع، عرض و تراکم پرزهاي شکمبه در بره هاي تغذيه شده با شير ميش بالاتر بود (P<0.01). در بره هاي تغذيه شده با جيره هاي آغازين افزايش وزن روزانه (P<0.05)، ضخامت ديواره شکمبه، ارتفاع، عرض و تراکم پرزهاي شکمبه (P<0.01) تفاوت آماري داشته، سرعت رشد و توسعه شکمبه در بره هاي تغذيه شده با جيره آغازين داراي ۱۰۰ درصد کنسانتره از دو جيره ديگر بيشتر بود. نتايج اين آزمايش نشان داد كه تغذيه بره هاي شيرخوار با جايگزين شير هيچ گونه اختلالي در رشد، مصرف خوراک، ضريب تبديل غذايي و توسعه شکمبه نداشته و جيره آغازين داراي نسبت کنسانتره بالا در بره هاي شيرخوار سبب افزايش سرعت رشد و توسعه بهتر شکمبه شده است.