مقاله اثرات حفاظتي ويتامين E عليه مسموميت ناشي از سيکلوسپورين A در بيضه موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۴۱۸ تا ۴۲۶ منتشر شده است.
نام: اثرات حفاظتي ويتامين E عليه مسموميت ناشي از سيکلوسپورين A در بيضه موش صحرايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيکلوسپورين A
مقاله ويتامين E
مقاله بيضه
مقاله اسپرماتوژنز
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثامني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزي امجد محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سيکلوسپورين (cyclosporine A, CsA) A به عنوان يک سرکوب گر سيستم ايمني، در پيوند اعضا و درمان بيماري هاي خود ايمني استفاده مي شود. اين دارو عامل ايجاد آسيب ها و مسموميت هاي سلولي در اندام هاي مختلف از جمله توليدمثلي مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر حفاظتي احتمالي ويتامين E عليه مسموميت بيضه اي ناشي از سيکلوسپورين A بود.
مواد و روش ها: تعداد ۴۰ سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار به پنج گروه شامل: کنترل (بدون هر گونه مداخله)، دارونما (فقط دريافت روغن زيتون خالص)، تجربي ۱ (دريافت داروي CsA با دوز ۳۰ mg/kg محلول در روغن زيتون)، تجربي ۲ (دريافت ويتامين E با دوز۱۰۰ mg/kg ) و تجربي ۳ (دريافت داروي CsA و ويتامين E با همان دوزها) تقسيم شدند. تمام حيوانات داروها را به مدت سه هفته (روزانه) و به روش گاواژ دريافت کردند. پس از نمونه گيري، ثابت سازي و آماده سازي، از نمونه هاي بيضه مقاطع عرضي ۵ ميکروني تهيه گرديد. سپس مقاطع با روش هاي H&E و تري کروم ماسون رنگ آميزي شده و با استفاده از ميکروسکوپ نوري مجهز به نرم افزار کامپيوتري آناليز تصاوير، هيستومورفومتري شدند.
يافته ها: اين مطالعه نشان داد که CsA باعث تغييرات تخريبي شديد بافت بيضه شامل، کاهش قطر مجاري و ضخامت اپي تليوم مني ساز و آسيب سلولي در روند اسپرماتوژنز از جمله: کاهش تعداد سلول هاي اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيت اوليه و اسپرم ها مي شود. از طرفي درمان با ويتامين E باعث کاهش و تعديل اين تغييرات شده و ساختار بيضه و روند اسپرماتوژنز وضعيتي نزديک به حالت طبيعي را نشان دادند.
نتيجه گيري: اين يافته ها پيشنهاد مي کنند که ويتامين E عليه مسموميت بيضه اي ناشي از مصرف نسل جديد CsA داراي اثر محافظتي مي باشد.