سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن حاتمی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد ، صفائیه ،
فاطمه کارگر – گروه فیزیک ، دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

در این مقاله معادلات غیر خطی شرودینگر ( NLS) حاکم بر کلیدهای فوق سریع مزدوج موازی را با در نظر گرفتن اثر خود سرازیری توسعه داده و اثر آن را روی پالسهای خیلی کوتاه را بررسی کردهایم. این اثر باعث جابجایی قلۀ پالس در فیبر می شود و نتایج شبیه سازی ما نشان میدهد که این اثر در یک کلید مزدوج موازی باعث کاهش انرژی لازم برای کلیدزنی نوری شده وهمچنین طول کلید نیز کاهش مییابد. این کلیدها به عنوان کلیدهای تمام نوری فوق سریع میتوانند در مدارهای مجتمع اپتیکی مورد استفاده قرار گیرند.