سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلی مسعودنیا، – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده فیزیک، تهران
بهروز مراغه چی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده فیزیک، تهران
تقی محسن پور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده فیزیک، تهران

چکیده:

در این تحقیق، مدارهای حالت پایا و تحلیل پایداری حرکت در یک لیزر الکترون آزاد با میدان مغناطیسی ویگلر پیچشی با هدایت کانال یونی و با در نظر گرفتن خود-میدان ه ای پرتو نسبیتی الکترون بررسی م یشود