سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حیدرعلی کشکولی – دانشیار گروه آبیاری، دانشگاه شهید چمران اهواز
نادر حسینی زارع – مدیر امور بررسی کیفی منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

دو رودخانه مهم کارون و دز در شمال وارد دشت خوزستان شده و پس از طی مسافتی بهم محلق شده در پایین دست کارون بزرگ (GKR) را تشکیل می دهند. این رودخانه پس از عبور از شهرهای پر جمعیتی چون اهواز، آبادان و خرمشهر به خلیج فارس می ریزد. سطح کل حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ در حدود ۶۲۴۱۷ کیلومتر مربع است. شوری و آلودگی آب کارون در اثر ورود آبهای برگشتی از فعالیتهای کشاورزی و فاضلاب های شهری و صنعتی در سال های اخیر نگرانیها ونارضایتی هایی را موجب گردیده و توجه مسئولین را در سطوح منطقه ایو ملی به خود اختصاص داده است. در یک دوره۲ ساله برداشت نمونه آب از ایستگاه های واقع در طول مسیر رودخانه و همچنین از مدخل فاضلابهای منتهی به رودخانه جهت تجزیه و تحلیل صورت گرفت. با محاسبات ساده پیش بینی شد که قبل از تکمیل روژه های جدید آبیاری، شوری آب رودحانه به حدی افزایش می یابد که محدودیت های جدی برای مصارف کشاورزی و شرب را بدنبالخواهد داشت. در خاتمه توصیه ها و پیشنهادات برای بازنگری و بررسی مجدد در تعیین الگوی کشت طراحهای مهم وهمچنین کنترل و هدایت آب برگشتی ناشی از ای پروژه ها ارائه گردیده است.