مقاله اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداري بذر علف هاي هرز بر ماندگاري آنها در کود دامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۳۳۵ تا ۳۴۵ منتشر شده است.
نام: اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداري بذر علف هاي هرز بر ماندگاري آنها در کود دامي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاج خروس
مقاله خاکشير
مقاله سلمه تره
مقاله فالاريس
مقاله کمپوست
مقاله کود دامي
مقاله متوسط زمان جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومند مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: راشدمحصل محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف کودهاي دامي يکي از مهمترين راه هاي آلوده شدن مزارع و باغات به بذر علف هاي هرز به شمار مي رود و دراين رابطه دما و رطوبت از مهمترين عوامل موثر برماندگاري بذور در کود دامي مي باشند. به منظور بررسي تاثير دما و مدت نگهداري بذر در کودهاي دامي، برماندگاري بذر علف هاي هرز آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در ۳ تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل دما در پنج سطح (۲۵، ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ درجه سانتي گراد)، مدت نگهداري بذر در کود در شش سطح (۰٫۲۵، ۲٫۵، ۰، ۳، ۵ و ۷ روز)، گونه هاي علف هاي هرز (تاج خروس ريشه قرمز، فالاريس مينور، سلمه تره و خاکشير) و اثر وجود يا عدم وجود کود گاوي بودند. نتايج نشان دادند که در دماي C°۵۰ در طي ۵ روز نگهداري بذور در کود دامي، بذر همه گونه ها از بين رفتند. بذرهاي سلمه تره در دماي 60°C به مدت ۱۲ ساعت زنده ماندند. همچنين دما باعث کاهش متوسط زمان جوانه زني بذور گرديد. بين گونه ها از نظر تحمل دما و مدت نگهداري در کود اختلاف معني داري مشاهده شد، که مي تواند ناشي از تفاوت در خصوصيات ساختماني و فيزيولوژيکي بذور باشد. بطور کلي دربين گونه ها از نظر تحمل دما و مدت نگهداري در کود دامي، سلمه تره مقاوم ترين و خاکشير حساس ترين گونه بودند.