مقاله اثرات درماني آلوپورينول بر عملكرد بطن چپ در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اثرات درماني آلوپورينول بر عملكرد بطن چپ در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن قلب
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوپورينول
مقاله عملكرد بطن چپ
مقاله نارسايي قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خلق دوست سوزان
جناب آقای / سرکار خانم: كازراني هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: قدمي محمدرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: نارسايي قلب، يك مشكل عمده و در حال گسترش در سلامت جامعه به ويژه در افراد سالمند مي باشد که اغلب در نتيجه ايسکمي و بيماري هاي عروق کرونر روي مي دهد. آلوپورينول مي تواند از ايسکمي عضله قلب محافظت کند و استفاده از انرژي ميوکارد در طي ايسکمي را بهبود بخشد. هدف از مطالعه حاضر تعيين اثر آلوپورينول بر عملکرد بطن چپ در بيماران نارسايي قلب مي باشد.
روش كار: در اين كارآزمايي باليني ۸۲ بيمار به صورت تصادفي، علاوه بر درمان استاندارد، تحت تجويز آلوپورينول و يا پلاسبو قرار گرفتند و ارزيابي هاي اکوکارديوگرافي پيش از درمان و ۶ ماه پس از درمان انجام گرفت.
نتايج: ميزان تغيير در کسر تخليه اي بطن چپ در مقايسه با پايه به طور چشمگيري در آلوپورينول بيشتر از بيماران گروه کنترل بود. همچنين مشخص گرديد که در بيماران دريافت کننده آلوپورينول بهبود بيشتري در کلاس NYHA نسبت به گروه کنترل روي داده است.
نتيجه نهايي: در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي، تجويز طولاني مدت آلوپورينول علاوه بر بهبود عملکرد بطن چپ، اثرات سودمندي بر کيفيت زندگي آنان دارد.