مقاله اثرات رفاهي حذف يارانه کودشيميايي بر مصرف کنندگان گندم (نان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثرات رفاهي حذف يارانه کودشيميايي بر مصرف کنندگان گندم (نان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آثار رفاهي
مقاله مصرف کنندگان
مقاله يارانه کودشيميايي
مقاله گندم
مقاله نان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهاالدين
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده زكريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت اثر حذف يارانه کودشيميايي بر هزينه توليد گندم، اين مطالعه با هدف ارزيابي آثار رفاهي کاهش يارانه کودشيميايي بر مصرف کنندگان گندم (نان) صورت گرفت. براي اين منظور توابع عرضه و تقاضاي نان با استفاده از داده هاي دوره  1353 85برآورد و آثار رفاهي اين سياست بر مصرف کنندگان در نتيجه تغيير قيمت مشخص گرديد. يافته ها نشان داد که به دليل عدم حساسيت مصرف کنندگان در برابر افزايش قيمت نان، افزايش هزينه توليد گندم، از راه افزايش قيمت محصول به مصرف کنندگان منتقل مي شود؛ به گونه اي که با حذف کامل يارانه کودشيميايي، رفاه مصرف کنندگان به ميزان ۶۶۱٫۸ ميليارد ريال و مخارج دولت به ميزان ۳۹۲۷٫۶ ميليارد ريال کاهش مي يابد که مجموع آن ها حاکي از افزايش رفاه به ميزان ۳۲۶۵٫۸ ميليارد ريال براي جامعه است. همچنين نتايج نشان مي دهد که با حذف کامل يارانه کودشيميايي، قيمت خرده فروشي نان به ميزان ۶٫۷۲ درصد افزايش مييابد. بر اساس يافته هاي مطالعه، کاهش تدريجي يارانه کودشيميايي و پرداخت هدفمند يارانه به مصرف کنندگان نان پيشنهاد گرديده است.