مقاله اثرات رنگيزه کاروتنوئيدي زعفران (.Crocus Sativus L) بر پليمريزاسيون ميکروتوبول ها و رشد سلول هاي HeLa که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در دانش زيستي ايران از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اثرات رنگيزه کاروتنوئيدي زعفران (.Crocus Sativus L) بر پليمريزاسيون ميکروتوبول ها و رشد سلول هاي HeLa
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کروسين
مقاله توبولين
مقاله ميکروتوبول
مقاله طيف فلورسانت ذاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جانيان زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي جلياني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رنگيزه هاي کاروتنوئيدي زعفران در طي دهه هاي گذشته توجه زيادي را در بخش تحقيقاتي به خود جلب کرده اند. کروسين يکي از اين کاروتنوئيدهاست که خصوصيات ضد سرطان را در محيط بدن جاندار و نيز در شرايط in vitro از خود نشان داده است. پروتئين هاي ميکروتوبولي از پروتئين هاي موجود در تقريبا تمام سلول هاي جانوري هستند که در تمامي هاي سلولي از قبيل انتقال مواد و اندامک ها، جابه جايي سلولي و همچنين تقسيم سلولي مي توان آن ها را سهيم دانست. در نورون ها نيز ميکروتوبول ها در جا به جايي ناقلين عصبي نقش دارند. کروسين با پروتئين هاي سلولي ميان کنش داشته و فعاليت هاي آن ها را تحت تاثير قرار مي دهد، اما مولکول هاي هدف اين رنگيزه در داخل سلول ها به طور دقيق تاکنون مشخص نشده است. در اين تحقيق تاثير کروسين بر روند پليمريزاسيون ميکروتوبول ها و ساختمان پروتئين هاي توبوليني با استفاده از طيف سنجي ماوراي بنفش و فلورسانت بررسي شده است. همچنين تاثير اين رنگيزه بر روي رشد سلول هاي HeLa مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق نشان داد کروسين باعث افزايش ميزان و سرعت پليمريزاسيون مي شود. طيف هاي فلورسانت، نشان دهنده ميان کنش اين ليگاند با پروتئين هاي توبوليني و تغييرات ساختماني اين پروتئين ها بودند. از بين رفتن سلول هاي HeLa نيز از ديگر اثرات بررسي شده در اين پروژه تحقيقاتي بود. اين نتايج منجر به شناخت بيشتر نقش کروسين در فرايند تکثير سلولي خواهد شد و اميد مي رود در ادامه بتوان از اين ليگاند در درمان بيماري سرطان استفاده نمود.