مقاله اثرات رنگ نور و دوره هاي نوري روي رشد و بازماندگي بچه ماهيان كلمه درياي خزر، Rutilus rutilus caspicus که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: اثرات رنگ نور و دوره هاي نوري روي رشد و بازماندگي بچه ماهيان كلمه درياي خزر، Rutilus rutilus caspicus
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازماندگي
مقاله دوره نوري
مقاله رنگ نور
مقاله رشد
مقاله ماهي كلمه (Rutilus rutilus caspicus)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل شاهي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: اماني كيا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادنژاد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آراملي محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات رنگ نور و دوره هاي نوري روي رشد و بازماندگي بچه ماهيان كلمه (Rutilus rutilus caspicus) در يك دوره ۱۴ روزه انجام گرفت. بچه ماهيان كلمه از مركز تكثير و پرورش ماهي كلمه سيجوال تهيه شدند. بعد از سازگاري، لاروهاي كلمه با وزن اوليه ۳٫۱ ميلي گرم در تشت هاي ۴۰ ليتري با ۲۰ ليتر آب شيرين و تراكم ۱۰۰ عدد لارو در هر تشت ذخيره شدند. با استفاده از لامپ هاي فلوئورسنت، ۲ تيمار نور شامل رنگ قرمز و سفيد و ۲ تيمار نوري شامل ۲۴L/00D1 و ۱۲L2/12D در ۴ تيمار مختلف كه شامل نور قرمز و ۲۴L/00D، نور قرمز و ۱۲L/12D، نور سفيد و ۲۴L/00D و نور سفيد و ۱۲L/12D بود، مورد بررسي قرار گرفت. درجه حرارت در طول دوره آزمايش در محدوده بين ۲۰-۱۸ درجه سانتي گراد بود. دو تيمار نور قرمز ۱۲L/12D و نور سفيد ۱۲L/12D اختلاف معني داري با يكديگر نداشتند و كمترين رشد و بالاترين FCR را داشتند، در حالي كه نور قرمز و مستمر ۲۴ ساعته بيشترين رشد و كمترين FCR و با ساير تيمارها اختلاف معني دار داشت، همچنين دوره هاي نوري اختلاف معني داري را در بازماندگي ماهي كلمه ايجاد نكردند، به طوري كه بازماندگي ماهي ها در كليه سطوح نوري در حد نسبتا بالايي قرار داشت.