سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اصغر کیا – استادیار و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

انقلاب تکنولوژیکی در حوزه فناوری اطلاعات تاثیر خود را در تمامی جنبه های زندگی از مرزهای سیاست، اقتصاد و تکنولوژی گرفته تا حوزه فرهنگ و علوم و حتی سبک زندگی و روابط اجتماعی گذاشته است. شبکه و نظام شبکه ای اطلاع رسانی تاثیر شگرفی در حیات اجتماعی بشر گذاشته است، به طوری که فناوری او را تغییر ماهیت داده و از گونه ای سخت افزاری به حالتی نرم افزاری سوق داده است.
اینترنت که متون اصلی این شبکه ارتباطی است، موضوع مناسبی برای کنکاش و بررسی در چگونگی تغییر روابط انسانی جوامعی است که کاربران فراوانی از آن سود می برند. اینترنت در همان حال که جامعه و دانشگاه را پیوندی دوباره می بخشد و باعث ترویج و نشر دانش در بین همگان می گردد، از دیگر سو نیز باعث انزوای مردم می شود و جوتمع و افراد آنها را از درون رسانه های "مک لوهانه" که دوران توده های جمعی و وسیع بود به عصر اطلاعات و دوران گروها هایی با علایق ویژه کاربران محصور در دنیای شخصی خویش در پشت کامپیوترهای خود می برد. معانی نوینی برگرفته از دنیای اطلاعات هر روز وارد حوزه زبانی می گردد و اصلاحاتی نظیر «سایبر اسپیس» "cyberspaces"، «نظام شبکه ای» "Network system"، «فرا شبکه ای» و «شهرواند شبکه ای» و روزنامه نگاری الکترونی "Joumalism online" و … هر روز در ادبیات رشته ارتباطات افزوده می شود و تغییرات فراوانی را در بخش های مختلف ایجاد می کند. در واقع می توان گفت: بزرگراه های اطلاعاتی "In formation Highwar" بسترهای لازم را برای انتقال سریع پیام ها ایجاد کرده اند.