سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید نجفی نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
ناصر رشیدی – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
فهیمه ماهانی – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
ایراندخت ایرانمنش – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

چکیده:

در شرایط کشت دوم کاهش حاصلخیزی و کمبود مواد آلی خاک به لحاظ سوزاندن بقایای محصول قبل و کشت های ممتد در زمین مشهود بوده و از طرفی کاهش عملیات خاک ورزی جهت محدودیت تهیه بستر و صرفه جویی در هزینه های تولید و کاهش فرسایش خاک بسیار با اهمیت می باشد.