سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
علی پولی بابایی ممقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
علی بخشعلی پور – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور مطالعه رفتار آیرودینامیکی سه بعدی مقطع پره توربین باد، یک مدل سه بعدی از مقطع آن ساخته شد. در شرایط واقعی وجود گرد و غبار، ذرات ریز خاک و آلودگی های محلول در قطرات باران، لاشه حشرات و غیره باعث می شود تا سطح صیقلی پره توربین با لایه ای از زبری پوشیده شود. در این پروژه مدل ساخته شده جهت بررسی اثرات زبری بر توزیع فشار و رفتار آیرودینامیکی آن در زوایای حمله ۵- تا ۲۵ درجه و سرعت ۳۰، ۶۰ و ۸۰ متر بر ثانیه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج شامل توزیع فشار استاتیکی، ضریب برآ و ضریب پسای به دست آمده از دنباله مدل با نتایج به دست آمده از آزمایش مدل سه بعدی صیقلی مقایسه و سپس اثرات زبری در ضرایب آیرودینامیکی بررسی شده است. این بررسی ها نشان می دهد زبری های استفاده شده با کاهش ممنتم سیال باعث کاهش ضریب برآ و زاویه واماندگی و افزایش ضریب پسا شده است. البته در محدوده خاصی از زوایای حمله ضریب برآ افزایش یافته است