سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ژاله ابراهیمی نژاد – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
علی اصغر شکری – گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور ( مرکز تهران) ، آزمایشگاه تحقیقاتی علوم م
سید فرهاد مسعودی – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
مجید واعظ زاده – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

در این مقاله، اثرات زبری سطح مشترک را بر روی ترابرد وابسته به اسپین در یک ساختار نامتجانس تونل زنی شامل دو سد نیمه هادی فرومغناطیسی جدا شده با یک چاه کوانتومی فلزی غیرمغناطیسی بررسی می کنیم.بر اساس روش ماتریس انتقال و مدل الکترون تقریبا آزاد، وابستگی مقاومت مغناطیسی تونلی ضخامت لایه غیرمغناطیسی دارای زبری سطح و دما مطالعه شده است. نتایج نشان میدهد که زبری سطح و وجود جزایر فرآیند تونل زنی الکترون را پیچیده میکند و احتمال عبور را در ساختارهای دوسدی کاهش می دهد.