مقاله اثرات زيست محيطي مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۳۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: اثرات زيست محيطي مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله انرژي
مقاله محيط زيست
مقاله مصرف انرژي
مقاله هم انباشتگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: برقي گلعذاني اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير، خطرات و آسيب هاي محيط زيست بيشتر نمايان شده است. اين آسيب ها، ناشي از ترکيب عواملي همچون رشد جمعيت، رشد اقتصادي، مصرف انرژي و فعاليت هاي صنعتي است. در اين مقاله، اثرات زيست محيطي مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران با استفاده از داده هاي آماري سري زماني سال هاي ۸۳- ۱۳۴۶، به روش آزمون هم انباشتگي يوهانسون – جوسيليوس بررسي شده است. بر اساس نتايج، يک درصد افزايش در شدت استفاده از انرژي باعث افزايش ۰٫۹۲ درصدي انتشار سرانه گاز دي اکسيدکربن و آلودگي محيط زيست شده است. همچنين، با افزايش يک درصدي توليد ناخالص داخلي سرانه انتشار سرانه گاز دي اکسيدکربن به مقدار ۱٫۳۱ درصد افزايش داشته است.