مقاله اثرات زيست محيطي معدن كاري در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب راميان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: اثرات زيست محيطي معدن كاري در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب راميان)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات زيست محيطي
مقاله معدن كاري اولنگ
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي مقدس ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مقدم حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سنچولي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي نژاد فاطمه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معادن زغال سنگ اولنگ در حوضه آبريز قره چاي در فاصله ۱۳۰ -۱۰۰ كيلومتري از گرگان و در ۲۰ كيلومتري جنوب راميان است. در مطالعه حاضر اثرات زيست محيطي اين معادن در منطقه شامل آلودگي منابع آب و خاك، ناپايداري هاي دامنه ها و نيز فرسايش بستر رودخانه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. براي ارزيابي اثر زهاب معادن و آلودگي هاي سطحي، ۳۴ نمونه آب در دو فصل بهار و تابستان از زهاب تونل ها و همچنين از بالا دست و پايين دست محل ورودي زهاب به آبراهه ها برداشت و تجزيه هاي كيفي انجام شد. نتايج نشان داد كه زهاب معادن باعث افزايش شوري و مواد آلي آبراهه ها شده اما تغيير قابل توجهي در ميزان فلزات سنگين و ديگر پارامترها ايجاد نكرده است. از بين نمونه ها بيشترين آلودگي، مربوط به آبراهه هاي مجاور باطله هاي معدني است. به عبارت ديگر دفن و پوشش نامناسب باطله هاي معدني با توجه به گستردگي كه در منطقه دارند، عامل اصلي آلودگي منابع آب و خاك در اين منطقه است. براي ارزيابي اثرات معدن كاري بر ناپايداري دامنه ها، لغزش هاي منطقه برداشت و به نقشه در آمده و دلايل رخداد آنها بررسي شد. نتايج بررسي هاي به عمل آمده، نشان مي دهد كه فراواني لغزش ها در محدودهاي معدني بيشتر است و عامل انساني در كنار عوامل ذاتي و طبيعي مانند زمين شناسي، اقليم و آب شناسي در رخداد لغزش ها نقش داشته است.