مقاله اثرات زيست محيطي گردشگري بر سواحل شهر رامسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثرات زيست محيطي گردشگري بر سواحل شهر رامسر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري
مقاله گردشگري ساحل
مقاله پيامدهاي زيست محيطي
مقاله شهر رامسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرخلو مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده لسبويي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گلين شريف ديني جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رونق گردشگري در هر مکان جغرافيايي در کنار پيامد هاي مثبت و منفي اقتصادي، اجتماعي، اثرات زيست محيطي به همراه دارد که در صورت ادامه يافتن مي تواند خسارت هاي جبران ناپذيري را به بار آورد. در همين راستا اين تحقيق با هدف بررسي اثرات زيست محيطي حاصل از توسعه گردشگري بر سواحل شهر رامسر تهيه و تنظيم شده است. منطقه مورد مطالعه سواحل درياي خزر و محدوده شهر رامسر است که هر ساله پذيراي گردشگران فراوان داخلي است يافته هاي ميداني و تکميل پرسشنامه که توسط ساکنين پر شده است بيانگر اين است که توسعه اين نوع گردشگري اثرات زيست محيطي فراواني را بر جاي گذاشته است که مهمترين آنها تخريب پوشش گياهي، آلودگي آب هاي ساحلي و از بين رفتن چشم انداز ساحلي است.