سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد محمدی –

چکیده:

گذشت زمان و تفکر بشر وی را بر طبیعت چیره نموده، راههای استیلای پتانسیل موجود در طبیعت برای رفاه بیشتر نوع بشر را هموار نموده است. در این راستا، تکنولوژی بعنوان ابزاربکارگماری علم و دانش، سرعت به خدمت گرفتن قوای طبیعی را با روند صعودی روبرو ساخت. این روند از یک طرف آسایش و رفاه را برای نوع بشر به ارمغان آورده، از طرف دیگر هم بر کمیت و هم بر کیفیت محیط زیست وی اثرات زیانبار و مخرب بر جای گذاشته است. یکی از این تکنولوژی ها، فن آوری موتورهای دیزلی میباشد. استفاده از الگوها و طراحی های قدیمی این موتورها اگرچه نیاز به برق و قوای محرکه در حمل و نقل و مقاصد دیگر بشر را تا حدودی مرتفع می نماید، ولی آلودگی های منتجه از احتراق سوخت اینگونه موتورها برای محیط زیست بسیار مضر میباشد.
گازهای خروجی این موتورها شامل CO, CO2, Nox , Sox , PM و… می باشند که هر یک از اینها با خواص شیمیایی ویژه خود، اثرات مخرب و زیانبار خود را بر انسان و محل زندگی او اعمال مینمایند. لذا تلاش در جهت کاهش این آلودگی ها باید در سرلوحه تولید کنندگان موتورهای دیزلی امروزی باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی آلاینده های حاصل از اینگونه موتورها، به تشریح بکارگیری راههای نوین در سیستمهای مختلف آنها جهت کاهش این آلودگی ها و در نتیجه حفظ محیط زیست بپردازیم.