سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا انصاری – مربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمدامین آسودار – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

فشردگی خاکهای زراعی به عنوان یک عامل منفی در عملکردمحصولات معرفی شده است . توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با افزایش تردد ماشینهای کشاورزی بر خاکها همراه است که منجر به تراکم خاک میشودمطالعات انجام شده نشان میدهد که عملیات زیرشکن در اعماق مختلف نیمرخ خاک سبب کاهش جرم مخصوص ظاهری و شاخص مخروطی خاک و به تبع آن افزایش عملکرد در بعضی از محصولات میگردد . اندازه گیری های انجام شده با نفوذ سنج مخروطی نشان داده است که شاخص مخروطی لایه فشرده بیشتر از ۲ مگا پاسکال بوده و برای اینکه حرکت آب به ریشه تسهیل گردد بایستی شاخص مخروطی از این میزان پایین تر باشدجهت بررسی اثرات زیر شکنی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر در شرایط آزمایش بوده است