سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران بادبزنچی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چ
هادی معاضد – عضو هئیت علمی دانکشده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خصوصیات ویژه رودخانه ها نظیر ناآرامی و پویایی و دامنه ی گسترده آنها که از کوهستانها تا دشتها ادامه می یابد امکان حفاظت ، کنترل ، نظارت و تحدید حدود آنها را حتی در گستره قلمرو ملی بعنوان یک زیستگاه بسیار دشوار می سازد. رودخانه ها شریانهای هر کشور محسوب می شوند و به همین دلیل حفاظت و بهره برداری خردمندانه از آنها نیاز به دلیل و برهان زیادی ندارد.
یکی از فعالیتهای مخربی که بر رودخانه ها تحمیل میشود بهره برداری بی رویه از شن و ماسه ی بستر آنها است . وابستگی فعالیتهای پردامنه ساختمانی و توسعه و عمرانی کشورها به شن و ماسه بستر رودخانه هاآنها را بطور جدی در معرض تهدید بهره برداری بی رویه قرار داده است. متاسفانه فقدان اطلاعات و شناخت کافی از عواقب بهره برداری بیرویه از یکسو و عدم وجود دستورالعمل های روشن و ضوابط مشخص در این خصوص از سوی دیگر باعث شده است که تاکنون نسبت به این گونه بهره برداری ها از بستر رودخانه های حفاظت شده با اغماض برخورد شود.